Rijbewijskeuring Groningen

Uw (groot)rijbewijskeuring snel geregeld.

Rijbewijskeuringen

Rijbewijskeuringen 

Groot rijbewijs

Wanneer u een nieuw rijbewijs C of D gaat aanvragen of uw huidige rijbewijs C of D wilt verlengen dient u een medische keuring te ondergaan. Deze medische keuring dient elke 5 jaar herhaald te worden.

Rijbewijs tot 75 jaar (medisch)

Wanneer u jonger bent dan 75 jaar en een vraag op de Eigen Verklaring met ‘ja’ heeft ingevuld of wanneer u een geldig rijbewijs heeft, terwijl uw gezondheidstoestand is gewijzigd, moet een medische keuring uitwijzen of u veilig en verantwoord aan het verkeer kunt deelnemen. Na deze keuring beslist het CBR soms nog dat u voor nader onderzoek naar een specialist toe moet.

Voor deze keuringen kunt u snel (meestal binnen een week) bij mij terecht. Neem gerust contact met mij op voor het maken van een afspraak.   

Via het contactformulier                                                                                                                                         

U kunt ook mailen naar info@rijbewijskeuring-groningen.nl of bellen naar 06-22088798.

De keuringen vinden plaats aan Laan Corpus den Hoorn 102-2, 9728 JR te Groningen. 

………………………………………………………………………………………………………………………............................

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

- Bespreking vragenformulier

- Lichamelijk onderzoek (functioneren bewegingsapparaat, neurologisch onderzoek,  

  onderzoek hart en longen)

- Beoordeling psychische toestand

- Meting bloeddruk

- Ogentest

- Onderzoek van de urine op suiker

U dient het volgende mee te nemen naar de keuring:

- Uw huidig rijbewijs

- De door u ingevulde Eigen Verklaring

- Een potje urine

- Medicijnenlijst, indien u medicijnen gebruikt

- Bril/contactlenzen, indien u deze gebruikt 

Ik mag geen uitspraak doen over uw medische rijgeschiktheid. De uitslag hiervan wordt u per brief door het CBR meegedeeld. 

Kosten:

Rijbewijskeuring groot C/D/E

€ 60,00

Rijbewijskeuring medisch

€ 40,00